Nieuw Avres bestuur van start (20-02-2019)

We hebben een nieuw bestuur, als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op vrijdag 15 februari vond de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Met elkaar gaat dit zeskoppig bestuur verder op de ingezette koers. Kersverse voorzitter Lizanne Lanser kijkt er uit naar uit om met haar collega-wethouders de volgende stappen te zetten in de doorontwikkeling van Avres: “Met Avres willen we mensen een zinvol bestaan bieden, door hen te betrekken in het arbeidsproces. Om dat nog beter gestalte te geven is het van belang dat we blijven inzetten op samenwerking in het hele sociale domein met bedrijven en gemeenten in de regio.”

Bestuur zet in op verbinding

Samen met Eelke Kraaijeveld en Cees Taal vormt Lanser ons dagelijks bestuur. Cees Taal: “Meedoen in de samenleving, op welke manier dan ook, is voor iedereen belangrijk. Wij maken daar serieus werk van.” Eelke Kraaijeveld ziet daarin ook een belangrijke rol voor het bedrijfsleven in de regio: “Een passende baan is belangrijk voor de zelfstandigheid en het levensgeluk van onze inwoners. Maar zelfs in deze tijd van economische voorspoed staan er nog steeds mensen aan de zijlijn. Hier hoop ik met het nieuwe bestuur en samen met bedrijven en partners verdere stappen in te kunnen zetten.” 

Samenstelling bestuur

Ons bestuur bestaat uit wethouders van de drie aangesloten gemeenten: Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Zo zijn alle drie de gemeenten vertegenwoordigd in zowel het DB als het AB. Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Dagelijks bestuur (DB):

  • Lizanne Lanser, voorzitter (Molenlanden)
  • Eelke Kraaijeveld, vice voorzitter (Gorinchem)
  • Cees Taal, 2e vice voorzitter (Vijfheerenlanden)

Algemeen bestuur (AB):

  • Marcel Verweij (Vijfheerenlanden)
  • Bram Visser (Molenlanden)
  • Dick van Zanten (Gorinchem)