Extra geld zwemlessen A-diploma voor ouders met laag inkomen (21-09-2018)

Ouders met een laag inkomen kunnen vanaf dit schooljaar een geldbedrag krijgen voor zwemlessen voor hun kinderen. Het gaat om een bedrag van € 350,- per kind per jaar. Het geld dat hiervoor nodig is, komt van de gemeenten in de regio. Ouders die gebruik willen maken van dit geldbedrag, doen hiervoor een aanvraag bij Stichting Leergeld.

Het geldbedrag aanvragen

Ouders met een inkomen tot 120% van bijstandsniveau kunnen dit geldbedrag aanvragen. Ook ouders die vanwege een schulddienstverleningstraject een laag besteedbaar inkomen hebben komen ervoor in aanmerking. Ouders die gebruik willen maken van deze regelingen kunnen dit doen via de website van Stichting Leergeld: www.leergeldav.nl/.
Al deze ouders kunnen overigens ook bij Stichting Leergeld terecht voor een bijdrage in andere kosten voor onderwijs, sport en cultuur. Dit blijft ongewijzigd.

Extra geld van gemeenten

De gemeenten Leerdam, Lingewaal, Zederik, Giessenlanden, Molenwaard en Gorinchem investeren dit extra geld in zwemlessen, omdat zij het belangrijk vinden dat alle kinderen de kans krijgen om te leren zwemmen. Dit is niet alleen van belang voor de veiligheid van deze kinderen, maar ook voor het kunnen meedoen met leeftijdsgenoten.

Over Stichting Leergeld

Stichting Leergeld handelt de aanvragen van ouders af. Dat doet de stichting in opdracht van Avres. Avres kiest hiervoor omdat dit perfect aansluit op de missie en werkwijze van Stichting Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, gaan sporten of op muziekles. De stichting is, naast de bijdragen van gemeenten, sterk afhankelijk van giften en donaties.