Directeur Saar Spanjaard verlaat Avres (17-08-2020)

Onze directeur, Saar Spanjaard, heeft haar vertrek aangekondigd. Zij gaat met ingang van 14 september a.s. aan de slag als directeur woonservice bij woningcorporatie Staedion in Den Haag. Saar Spanjaard kwam bij ons in dienst in september 2015. Als kwartiermaker heeft zij eerst het fusieproces tussen de voormalige Avelingen-Groep en de Regionale Sociale Dienst afgerond. Vervolgens heeft zij als directeur leiding gegeven aan de nieuwe fusieorganisatie Avres.

Vijf jaar Avres

Ons bestuur is mevrouw Spanjaard zeer erkentelijk en dankbaar voor de wijze waarop zij de afgelopen vijf jaren leiding heeft gegeven aan Avres. Zij heeft op een innovatieve en creatieve wijze invulling gegeven aan de uitvoering van Participatiewet, waarbij het belang van de inwoners en de medewerkers en een goede samenwerking met partners en ondernemers steeds voorop heeft gestaan. Bovendien is zij er in geslaagd om - in een periode met meerdere gemeentelijke herindelingen - Avres stevig te positioneren als het regionale Leer-Werkbedrijf in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. We zullen haar visie, betrokkenheid en inzet erg gaan missen en wensen haar heel veel succes bij het vervullen van haar nieuwe functie bij Staedion.

Start werving

Het bestuur van Avres is inmiddels gestart met het werving- en selectietraject van een nieuwe directeur. De koers, die onder leiding van mevrouw Spanjaard is ingezet, vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.