Dienstverlening Avres in 2019 in fusiegemeenten (12-12-2018)

Per 1 januari 2019 fuseren een aantal gemeenten in onze regio. Giessenlanden en Molenwaard vormen samen Molenlanden. Lingewaal gaat op in de gemeente West Betuwe, samen met buurgemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Leerdam en Zederik vormen samen met Vianen de gemeente Vijfheerenlanden.

Verandering dienstverlening Avres verschilt per gemeente

De fusies kunnen leiden tot veranderingen voor de inwoners van deze gemeenten. Wat er verandert in de dienstverlening van Avres verschilt per gemeente. Daarom leggen we het hier per gemeente uit.

Gemeente Molenlanden

Alle dienstverlening van Avres blijft hetzelfde voor inwoners van de huidige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard.

Gemeente Vijfheerenlanden

Alle dienstverlening van Avres blijft hetzelfde voor inwoners van de huidige gemeenten Leerdam en Zederik.
In het overgangsjaar 2019 kunnen inwoners van het huidige Vianen nog terecht bij WIL; Werk en Inkomen Lekstroom.

Gemeente West Betuwe

Inwoners van de huidige gemeente Lingewaal, die nu een uitkering en/of periodieke bijzondere bijstand van Avres ontvangen, ontvangen dit ook nog in 2019 via Avres. Aan inwoners van Lingewaal, die in 2018 al een traject voor schulddienstverlening hebben, biedt Avres deze dienstverlening ook nog in 2019.

Inwoners van Lingewaal die na 1 januari 2019 een aanvraag voor een uitkering willen doen, melden zich bij Werkzaak Rivierenland. Voor het aanvragen van minimaregelingen en het aanvragen van nieuwe schulddienstverleningstrajecten kunnen inwoners van het huidige Lingewaal na 1 januari 2019 bij de gemeente West Betuwe terecht.

Gemeente Gorinchem

Uiteraard blijft ook onze dienstverlening voor inwoners van de gemeente Gorinchem hetzelfde.