Cliëntenraad Avres zoekt nieuwe leden in Molenlanden en Gorinchem (30-01-2020)

Op dit moment is er plaats voor nieuwe raadsleden uit de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. De Cliëntenraad Avres houdt toezicht op de correcte uitvoering van diensten, wet- en regelgeving uitgevoerd door Avres. De Clientenraad zoekt enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, interesse en/of persoonlijke ervaringen als lid van de cliëntenraad een bijdrage kunnen leveren.

Wat bieden wij?

 • De uitdaging om samen met andere leden in de Cliëntenraad een bijdrage te leveren
 • De voldoening dat uw inbreng tot concrete resultaten leidt, voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen
 • Inspirerende contacten, kennis en ervaring, scholing en cursusaanbod
 • Een onkostenvergoeding (voor mensen met een Participatiewet uitkering gelden de regels voor vrijlating vrijwilligersvergoedingen)

Wat vragen wij?

 • U woont in de gemeente Gorinchem of Molenlanden
 • U kunt goed samenwerken met de overige leden en de achterban
 • U bent evenwichtig, doortastend, constructief en flexibel
 • U beschikt over voldoende tijd om de vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen
 • U bent bereid regelmatig uw mail te lezen en -indien van toepassing- te beantwoorden
 • U bent bereid om passende scholing te volgen om uw kennis te vergoten over de Participatiewet.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via 06-17 96 63 40. Spreek altijd uw naam en telefoonnummer in, de Cliëntenraad belt u dan terug.

Heeft u interesse? Stuur dan vóór  8 februari 2020 een e-mail naar Secretariaat@avres.nl

Wat doet de Cliëntenraad Avres?

De Cliëntenraad Avres is er om de belangen te behartigen van alle cliënten van Avres en van alle niet uitkeringsgerechtigden met een minimum inkomen. De Cliëntenraad wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van mensen met een laag inkomen.

Concreet betekent dit:

 • Verbetering van de regelingen voor de minima
 • Een prettige, juiste cliëntgerichte houding van Avres bevorderen
 • Bescherming van de persoonlijke gegevens van cliënten
 • Duidelijke informatie aan cliënten verstrekken
 • Knelpunten aan de orde stellen en helpen deze op te lossen
 • Avres gevraagd en ongevraagd adviseren
 • Cliënten adviseren en eventueel doorverwijzen naar andere instanties

De raad komt iedere maand bij elkaar en vier keer per jaar is er een overleg met de directie van Avres.