Avres treft maatregelen rondom Coronavirus (12-03-2020)

De verspreiding van het coronavirus in ons land raakt steeds meer ons werk en dagelijks leven. Desondanks garandeert Avres dat onze dienstverlening door blijft gaan.
Wel nemen we een aantal ingrijpende maatregelen. Dit is uit voorzorg. Gelukkig is tot op heden geen van onze medewerkers besmet geraakt met het corona-virus. 

Enkele maatregelen die wij treffen:

  • We sluiten vanaf nu drie van onze locaties. Dit zijn locaties waar veel SW medewerkers werken, die te maken hebben met een kwetsbare gezondheid. De andere SW-locaties blijven (beperkt) doordraaien. Kwetsbare medewerkers van die locaties blijven uiteraard thuis.  
  • Een groot aantal medewerkers met een kantoorwerkplek werkt vanuit huis. Dit betreft sowieso medewerkers die in Noord Brabant wonen en medewerkers met (lichte) klachten en/of een kwetsbare gezondheid.  
  • Medewerkers van Avres wonen geen externe bijeenkomsten bij en Avres annuleert bijeenkomsten die in ons pand gepland staan.  
  • We voeren nog wel gesprekken met inwoners die een beroep doen op onze dienstverlening, maar beperken ons tot gesprekken met hoge prioriteit. Waar mogelijk voeren we de gesprekken telefonisch.

Uitbetalingen hebben prioriteit

De uitbetaling van uitkeringen en ten behoeve van budgetbeheer heeft onze prioriteit en blijft uiteraard doorgaan. Wij realiseren ons dat ons werk van groot belang is voor de mensen die afhankelijk van ons zijn; voor een groot deel kwetsbare mensen, die Avres nodig hebben om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. We doen er dan ook alles aan om de kritische processen hiervoor draaiende te houden.

De maatregelen die wij treffen, hebben twee belangrijke doelen: het beperken van de gezondheidsrisico’s voor alle betrokkenen en ervoor zorgen dat onze meest essentiële dienstverlening door blijft gaan.

Oproep aan bezoekers:

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen we u dringend niet naar Avres te komen. Vergeet u dan niet uw afspraak af te zeggen?

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk blijft!