Aandacht voor huisvesting: passende werkplekken in de regio (01-11-2017)

Avres helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen door begeleiding naar passend werk of coaching bij financiële moeilijkheden. Maatwerk staat hierbij voorop. Hiervoor wordt dienstverlening steeds dichter bij de eigen woonomgeving georganiseerd. Dat vraagt ook om andere huisvesting voor Avres: diverse kleinere locaties in de regio waar SW-medewerkers passend werk vinden. En een centraal verzamelgebouw voor stafmedewerkers met een vergader- en trainingslocatie.

Pand Avelingen-West op termijn te groot voor SW-medewerkers

Uitgangspunt voor een passende werkplek is dat SW-medewerkers zich op een werkplek zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling is gericht op het bereikbaar maken van betaald werk, het vergroten van zelfredzaamheid en het wegnemen van belemmeringen met betrekking tot inkomen en schulden. Juist bij een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is het belangrijk om een plek te vinden in de eigen woonomgeving: dat maakt de opbouw van een sociaal netwerk in de eigen buurt gemakkelijker. Bijkomend voordeel is dat de reistijd en reiskosten in veel gevallen minder wordt.

In het huidige pand op het industrieterrein Avelingen-West in Gorinchem werken momenteel 193 SW-medewerkers. Zij kunnen niet inidividueel gedetacheerd worden, maar wel hoogwaardig werk leveren, zolang er sprake is van een gestructureerde omgeving met extra aandacht. Deze mensen ontwikkelen zich het beste bij een werkgever in een 'echte' werkomgeving. Een deel van deze SW-medewerkers werken momenteel voor ondernemers die in het gebouw werkruimtes huren van Avres. Met deze huurders wordt onderzocht of werkzaamheden verplaatst kunnen worden, waarmee medewerkers meeverhuizen met de ondernemers. Een alternatief scenario is dat er andere werkpakketten geacquireerd worden voor deze doelgroep op andere locaties. In de huidige markt is dat geen probleem.

Nu al werken er minder SW-medewerkers in het pand op Avelingen-West, waarmee het pand te groot wordt. Bovendien is het gebouw oud. Om goede werkomstandigheden te kunnen garanderen, moeten de komende jaren veel onderhoudskosten gemaakt worden. Avres gaat daarom op zoek naar kleinschalige locaties, verdeeld over de arbeidsmarktregio om deze arbeidsplekken te huisvesten. Hiervoor wordt gezocht naar twee kleinere locaties in Gorinchem en één in Leerdam.

Een gebouw voor stafmedewerkers

Tot nu toe werken de stafmedewerkers van Avres nog vanuit verschillende gebouwen op Avelingen-West en het Stadhuisplein in Gorinchem. Een gezamenlijk gebouw, centraal in de regio met genoeg werkplekken zodat alle medewerkers kunnen samenwerken, helpt de ontwikkeling van een gezamenlijke organisatiecultuur. Overlegruimtes, vergaderplekken en trainingsruimtes, die ook door samenwerkingspartners zoals sociale teams en vrijwilligersinitiatieven in de regio gebruikt kunnen worden, maken dat Avres ook fysiek de verbindingsplek wordt waar partijen verbinden en ontwikkelen.

Het Klantcontactcentrum en de spreekkamers op het Werkplein in Gorinchem blijven in gebruik.

Flexibel

In de zoektocht naar geschikte panden verkiest Avres een huurconstructie met een looptijd van maximum vijf jaar, boven koop of nieuwbouw. Hiermee kan de organisatie flexibel inspelen op ontwikkelingen in de regio de komende jaren. Ook worden onvoorziene uitgaven voorkomen met oog op onderhoud en marktwaarde van vastgoed.