Bezwaar maken of een klacht indienen

Ik wil bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing in een brief van Avres, dan kunt u een bezwaar indienen. Hoe dat werkt staat in de brief die u van Avres ontvangt over de beslissing.

Ik wil een klacht indienen

Avres probeert u zo goed mogelijk te informeren en te behandelen. Bent u toch ontevreden over de dienstverlening? Dan verzoeken wij u dat te bespreken met uw contactpersoon, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Blijft u ontevreden, dan kun u een klacht indienen met een mail of met een brief. Vergeet niet uw klantnummer en telefoonnummer te vermelden.