Bedragen uitkering

Wilt u weten hoeveel uitkering u gaat ontvangen? Actuele bedragen vindt u hier. Tevens informeren wij u hier over vrijlating van inkomsten.

Hoe hoog is een uitkering?

De hoogte van een uitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie. Als u een woning deelt met volwassenen, krijgt u bijvoorbeeld een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Onderstaande bedragen gelden vanaf juli 2021.

Meer informatie over uitkeringsbedragen, het vrij te laten vermogen, inkomensgrenzen bij bijzondere bijstand en onze minimaregelingen? Bekijk dan het document onderaan deze pagina.

Elk half jaar worden de uitkeringsbedragen landelijk door de overheid vastgesteld.

Uitkering per maand: 18 tot en met 20 jaar       Uitkering         Vakantiegeld 
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 252,98 € 13,31
Gehuwd/samenwonend € 505,95 € 26,63
Gehuwd/samenwonend met kind(eren) € 798,74 € 42,04
Uitkering per maand: 21 jaar tot AOW            Uitkering       Vakantiegeld
Alleenstaande of alleenstaande ouder €    1024,77 € 53,93
Gehuwd/samenwonend € 1.463,95 € 77,05

Hoe meer personen van 21 jaar ouder in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering, omdat u uw woonkosten kunt delen.

Uitkering per maand als kostendeler              Uitkering      Vakantiegeld
Tweepersoonshuishouden € 731,98 € 38,52
Driepersoonshuishouden € 634,38 € 33,39

Inkomstenvrijlating

Gaat u werken, bent u ouder dan 27 jaar en ontvangt u daarnaast een uitkering? Dat heeft u mogelijk recht op een vrijlating van uw inkomsten. Dit betekent dat wij niet alle inkomsten die u zelf verdient in mindering brengen op de uitkering. Er zijn 2 soorten vrijlatingen:

  1. De algemene inkomstenvrijlating: de inkomsten uit werk worden voor 25% vrijgelaten gedurende maximaal 6 maanden. U mag dus een gedeelte van uw zelfverdiende inkomsten zelf houden.
  2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: deze vrijlating geldt voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.
Tijdelijk ook vrijlating voor jongeren
Deze vrijlating geldt in principe niet voor jongeren tot 27 jaar. Maar vanwege de bijzondere omstandigheden tijdens de coronacrisis geldt deze inkomstenvrijlating sinds 1 november 2020 tot (in ieder geval) 1 oktober 2021 ook voor jongeren tot 27 jaar.

Hoogte van de vrijlating

De hoogte van de vrijlating is 25% van de inkomsten uit werk, tot maximaal € 221,00 op de uitkering op grond van de Participatiewet en € 350,98 bij een Ioaw of een Ioaz uitkering.

U hoeft deze vrijlating niet bij Avres aan te vragen. Start u met (parttime) werk? Dan zorgt Avres voor de vrijlating op uw eigen inkomen bij het berekenen van uw aanvullende uitkering.

Aanvullende inkomstenvrijlating

De aanvullende inkomstenvrijlating volgt op de algemene periode inkomstenvrijlating en is voor alleenstaande ouders die werken en die een kind of kinderen hebben die jonger dan 12 jaar zijn. Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit werk , tot een maximum van € 137,94 netto per maand. De periode is maximaal 30 maanden. Wordt uw (jongste) kind 12 jaar? Dan stopt het recht op deze aanvullende inkomstenvrijlating.

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Als u een contract of overeenkomst heeft voor vrijwilligerswerk dat u doet, dan wordt de onkostenvergoeding niet gekort op de uitkering tot een maximum bedrag van € 180,00 per maand met een maximum van € 1.800,00 per kalenderjaar. Geef aan Avres door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen en wij geven u meer informatie over deze regeling.

Vanwege de bijzondere omstandigheden tijdens de coronacrisis geldt de forfaitaire vrijlating sinds 1 november 2020 tot (in ieder geval) 1 oktober 2021 ook voor jongeren tot 27 jaar.

Toeslagen van Belastingdienst

De Belastingdienst betaalt verschillende toeslagen uit aan mensen die belasting betalen. Bepaalde toeslagen zullen gekort worden op de uitkering. Avres kan u hierover meer informatie geven. De toeslagen aanvragen kunt u doen bij de Belastingdienst.

Schatting belastbaar inkomen 2021: Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd

  • Gehuwd, per partner: € 10.144,00
  • Alleenstaande ouder: € 16.006,00
  • Alleenstaande: € 16.006,00

LET OP: Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met de eventuele inkomsten uit arbeid. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.

Extra bijdragen?

Als u een laag inkomen heeft, is het lastig om geld over te houden voor bijvoorbeeld een computer voor uw kinderen, sportactiviteiten en extra zorgkosten. Wij komen u graag financieel tegemoet met een aantal extra bijdragen.