Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 eenmalig een energietoeslag krijgen. Dit bedrag van €1300 is bedoeld om mensen te helpen bij het betalen van de hogere energierekening. 

Voor inwoners gemeente Gorinchem en Molenlanden:

DigiD linkVraag de eenmalige energietoeslag aan

Voor inwoners gemeente Vijfheerenlanden:

DigiD linkVraag de eenmalige energietoeslag aan

 

Voorwaarden

U kunt de energietoeslag aanvragen bij Avres als u voldoet aan deze voorwaarden:

Over uzelf:

 • U bent 21 jaar of ouder,
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsdocument
 • U woont in de gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden of Gorinchem.

Over uw woning:

U bent de hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van uw woning.

Dit is zo wanneer:

 • U voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam heeft staan.
 • Of als de energieaansluiting op uw naam staat.

Er wordt één energietoeslag uitbetaald per huishouden.

Over uw inkomen:

 • Uw netto inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (gemeente Gorinchem en Molenlanden)
 • Uw netto-inkomen is lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm (gemeente Vijfheerenlanden)

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

 • U bent dak- of thuisloos.
 • U woont in een instelling.
 • U studeert.
 • U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Neem dan contact op. 

Wat zijn de inkomensgrenzen?

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld, 120% (Gorinchem en Molenlanden) of 130% (Vijfheerenlanden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Norm

120%

130%

Alleenstaande 21 jaar of ouder€1.256,08€1.360,75
Alleenstaande ouder 21 jaar of ouder€1.529,83€1.634,50
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder€1.794,39€1.943,93
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd€1.397,26€1.513,70
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd€1.892,81€2.050,54

Berekening inkomen bij schulddienstverleningstraject/ beslag op inkomen

Huishoudens in een schulddienstverleningstraject hebben recht op de energietoeslag. Een schulddienstverleningstraject is een:

 • MSNP (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen): dit is een schuldbemiddeling of een saneringskrediet via Avres
 • WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Beslag op inkomen: er is ook recht als er een executoriaal beslag ligt op het inkomen. Het inkomen is dan alleen het deel van het inkomen waarop geen beslag ligt.

Wat heb ik nodig tijdens het invullen van mijn aanvraag?

U logt in met uw DigiD. U heeft onderstaande documenten nodig bij uw aanvraag:

 • Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en, als u een partner heeft, van uw partner. Het moet een ID-kaart of paspoort zijn, geen rijbewijs;
 • Kopie of scan van uw meest recente inkomen (uitkeringsspecificatie, loonspecificatie, pensioen, alimentatie) van u, en als u een partner heeft, van uw partner.
 • Een kopie of scan van het laatste afschrift van uw bankrekening, waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar uw rekeningnummer en uw naam. Of een foto van uw bankpas waarop uw naam en rekeningnummer te zien is.
 • Indien van toepassing: bewijs toelating WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of bewijs loonbeslag

Meer weten?

Wij hebben de veel gestelde vragen alvast voor u beantwoord.

Veelgestelde vragen energietoeslag